Hur kan du påverka?

Väcka frågor/förslag.

Alla medlemmar kan komma med vilka förslag som helst.
Vissa förslag måste dock, enligt stadgarna, behandlas av styrelsen
innan frågan kan tas upp på avdelningsmötet.

Styrelsen sammanträder en vecka före avdelningsmötet och behandlar inkomna förslag.
För att undvika missförstånd är det bäst om dina förslag är skriftliga,
har du problem att formulera dig skriftligt så hjälper vi gärna till på expeditionen.
Vissa förslag, beroende på frågans karaktär, kanske endast behöver behandlas av styrelsen.Men om du önskar så går den vidare till avdelningsmötet, med eller utan ett yrkande från styrelsen.

Fackföreningsmötet
(avdelningsmöte),

Tid och plats meddelas via anslagstavlor eller på vår hemsida,

Här kan du alltid ställa frågor och komma med förslag. Alla har en röst.
Votering (röstning) kan begäras vid varje beslut. Vid personval räcker det med att en person begär votering eller sluten omröstning för att så ska ske.

Avdelningsmötet är vårt viktigaste beslutsorgan – där fattas beslut om alla viktiga frågor som t ex val av förtroendevalda, medlemsavgiften, beslut om lokala lönekrav, avtalskrav i övrigt, uttalanden och motioner till förbund, LO, andra medlemsorganisationer eller till kommun och riksdag.