Styrelsen/Skyddsombud

Jörgen Wasberg
-Ordförande
-Skyddsombud:OP2
0270-62108
Email

Jörgen Dreagert
-Vice ordförande
-Skyddsombud: Automation
Email

Fredrik Eklöf
-Kassör
-Styrelseledarmot
Email

Per Sjölin

-Arbetsställets Huvudskyddsombud.
-Huvudskyddsombud Underhåll
- Styrelseledamot 
-Skyddsombud instrument

Email

Katarina Holmsten
- Studieorganisatör
-Styrelseledarmot
-Skyddsombud:Lab
Email

Peter Leijonmarck
-Vice Kassör
-Styrelseledarmot
-Skyddsombud:OP5
Email 

Nicklas Zackrisson
-Styrelseledamot
-Sekreterare
-Skyddsombud:Balhantering
Email

 

Skyddsombud

Urban Engblom
-Driftens Huvudskyddsombud
-Skyddsombud:OP1
Email

Magnus Westrin
-Skyddsombud:
Mekaniska. Byggavdelningen.
Förrådet.
Email

Linus Malmberg
-Skyddsombud:OP3
Email

 

Joakim Zetterlund
-Skyddsombud:OP4
Email

Patrik Ekengren
-Skyddsombud:OP1
Email

Niklas Nordahl
-Skyddsombud:OP1
Email

Revisorer

Mona Dehlin
-Sammankallande revisor

Helena Petterson
-Revisor

Valberedning

Marie Danielsson
-Valberedning
Email

Stefan Hedman
-Valberedning
Email