20210914

Förbättrat skydd i din hemförsäkring från den 1 juli

En viktig förändring i din Diagnosförsäkring!

2020-12-06

En viktig förändring i din Diagnosförsäkring! Du har en Diagnosförsäkring som ingår i ditt medlemskap hos Pappers. Från den 1 januari 2021 sänks ersättningen till 25 000 kronor.  
Men Pappers AVD 106 Vallvik har beslutat att betala mellanskillnaden så att vi i Vallvik fortsätter att ha 50.000 kronor i ersättning

Som medlem i ditt förbund har du redan en extra fördelaktig hemförsäkring hos oss. Till exempel finns ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få för dina saker – du blir aldrig underförsäkrad (gäller ej smycken). Läs mer här

gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år.
Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem. Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35 000 kronor till barnets dödsbo.
Våra försäkringsvillkor
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Läs mer här

Sjukdom eller olycka kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket. Men om sjukskrivningen blir långvarig?
Läs mer här

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader. Vår avdelning har valt det högsta försäkringsbeloppet.
Läs mer här

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i ditt förbund har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig.

Försäkringen Medlemsolycksfall Fritid kan du också teckna till din make/maka, registrerade partner eller sambo.
Läs mer här

Kompletterings-TGL gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats.
Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?
Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.
Helt grundbelopp – högst 273 000 kr och som lägst 45 500 kr
Barnbelopp – högst 91 000 kr och som lägst 45 500 kr
Begravningshjälp – 22 750 kr
Läs mer här

Ett viktigt komplement till Pappers övriga försäkringar och ingår i ditt medlemskap. Försäkringen omfattar alla medlemmar i förbundet upp till 65 år och lämnar ersättning med ett engångsbelopp vid allvarliga diagnoser. 
Läs mer här

Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Olycksfall 60+ ingår för alla medlemmar och för dig som är född 1933 och senare ingår även Sjukdom 60+.
Du kan även teckna försäkringarna till din partner.
Läs mer här

Försäkringar du kan uppgradera med
De här försäkringarna kan du köpa till. Välj de försäkringar som passar just dina och din familjs behov.