Styrelsen/Skyddsombud

Jörgen Wasberg
-Ordförande
-Skyddsombud:OP2
Tel: 0270-62108
Email

Jörgen Dreagert
-Vice ordförande
-Skyddsombud: Automation

Tel: 0270-62076
Email

Fredrik Eklöf
-Kassör
-Styrelseledamot

Tel: 0270-62159
Email

Per Sjölin

ArbetsställetsHuvudskyddsombud

-Huvudskyddsombud Underhåll
- Styrelseledamot 
-Skyddsombud instrument

Tel: 0270-62063

Email

Katarina Holmsten
- Studieorganisatör
-Styrelseledamot
-Skyddsombud:Lab

Tel: 073-0584290


Email

Peter Leijonmarck
-Vice Kassör
-Styrelseledamot
-Skyddsombud:OP5

Tel: 0270-62078

Email 

Nicklas Zackrisson
-Styrelseledamot
-Sekreterare
-Skyddsombud:Balhantering

Tel 0270-62170
Email

 

Skyddsombud

Urban Engblom
-Driftens Huvudskyddsombud
-Skyddsombud:OP1

Tel: 0270-62150
Email

  Magnus Westrin
-Skyddsombud:
Mekaniska. Byggavdelningen.
Förrådet.

Tel: 0270-62042
Email

Linus Malmberg
-Skyddsombud:OP3

Tel: 0270-62057
Email

 

Joakim Zetterlund
-Skyddsombud:OP4

Tel: 0270-62077
Email

Patrik Ekengren
-Skyddsombud:OP1

Tel: 0270-62150
Email

Niklas Nordahl
-Skyddsombud:OP4

Tel: 0270-62077
Email

Revisorer

Mona Dehlin
-Sammankallande revisor

Helena Petterson
-Revisor

Valberedning

Marie Danielsson
-Valberedning
Email

Stefan Hedman
-Valberedning
Email