Alla ska känna till hur pension och försäkring via jobbet fungerar och vad det innebär – så att fler tar del av de förmåner som finns och har möjlighet att fatta välgrundade beslut. Vi är stolta över att arbeta med så viktiga frågor för en så stor grupp människor!
avtalat.se

Avtalspension

Avtalspensionen/tjänstepensionen, är en lön vi avstått och som företaget betalar in till Fora, som de sedan skickar in till den förvaltaren som du har valt.

Hur mycket sätter bolaget av till din avtalspension? Avsättningen ser ut så här för de som är över 25år

4,5 procent på lön upp till 7,5 ibb (Inkomstbasbelopp)
på lön som överstiger 7,5 ibb avsätts 30 procent

Observera att insättningen till avtalspension gäller på all lön