Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det gäller bland annat löner, lönesättning, ersättningar, arbetstider, ledigheter, semesterlön och annat som parterna enats om.
Läs avtalet här

Allmänna anställningsvillkor

Gemensamma överenskommelser mellan samtliga parter inom massa- och pappersindustrin.
Läs avtalet här

Samverkansavtal

Avtalet reglerar hur vi samverkar i
Jämställdhet, mångfald,
arbetsmiljö, arbetsorganisation,
kompetensutveckling,
förslagsverksamhet samt
Företagshälsovård
Läs avtalet här

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Läs mer här