Arbetsmiljökurs steg 1 & 2


Kursens syfte är att stärka dig i din roll som skyddsombud. Genom att du får mer kunskap om arbetsmiljöarbetet och blir mer trygg i din roll kommer du bättre kunna identifiera risker i arbetet.

Då samverka med arbetsgivaren och andra aktörer är viktigt för ett fungerande arbetsmiljöarbete kommer vi under kursen att gå igenom hur du kan göra detta på ett bra sätt.

Genom grupparbeten och diskussioner med andra skyddsombud kommer du att få lära dig av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna. Du kommer också att lära dig var du kan söka information och hur du omsätter det i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är skyddsombud i Pappers

Förkunskaper: BAM, gärna också förbundskursen.

Ledighet: Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Kostnad och ersättning: Förbundet står för resor, kost och logi. Begär betalning av arbetsgivare enligt 7 § lön under kurs.

Resor: Resor hemifrån t/r till kursgård, som registrerats vid anmälan, administreras och meddelas av vår resebyrå REX-Travel, till den mejladress angiven vid kursansökan och biljetter kommer i god tid innan kursstart.

Anmäl dig HÄR 

 


Datum

27 mars 2023 15:00 - 30 mars 2023 15:00
8 maj 2023 10:00 - 10 maj 2023 15:00


Sista anmälningsdag

10 mars 2023

Arbetsmiljö

Med miljö menar vi mer än arbetsmiljö och yttre miljö. I begreppet lägger vi också in medbestämmande, arbetsorganisation, kompetensutveckling, jämställdhet och teknisk förändring.

Sedan 1994 har vi ett samverkansavtal, som täcker in alla dessa områden och som omfattar alla kategorier anställda i pappersindustrin. Avtalet ersätter tre äldre avtal, arbetsmiljöavtalet, utvecklingsavtalet och jämställdhetsavtalet.

På varje arbetsplats har vi en arbetsmiljöorganisation som har till uppgift att utveckla arbetsmiljön, med inriktning att skapa stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i en trygg och säker arbetsmiljö.

Alla anställda har en skyldighet att medverka till skapandet av en bra arbetsmiljö.

Vi har dessutom förtroendevalda skyddsombud med sin fackliga uppgift att särskilt vaka över arbetsmiljön.

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för skydds- och miljöarbetet på fabriken.

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i 
arbetsmiljölagen