Avtalsförsäkringar

AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)
En komplettering till sjukpenningen från Försäkringskassan. AGS ger ersättning vid sjukdom längre än 90 dagar. Ersättningen betalas från 91:e sjukdagen och framåt.
OBS att anställda inom Papper- och massaområdet har rätt till sjuklön från arbetsgivaren fr.o.m. dag 15-90.

Återbetalningsklausul
Om AGS-förmåner utgivits och inkomstersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) senare utges för samma tid, är den anställde skyldig att återbetala AGS-ersättning till AMF-sjukförsäkring.

TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
Gäller vid olycksfall på arbetet, på väg till och från arbetet samt vid arbetssjukdom.

TGL (tjänstegrupplivförsäkring)
Ger ersättning till efterlevande vid dödsfall.

AGB (avgångsbidrag)
Ger ersättning om man förlorar jobbet vid nedläggning eller driftsinskränkningar vid företaget.

Avtalspension
Ger ett tillägg till folkpensionen och dagens ATP.

FPT (föräldrapenningtillägg)
Ger dig extra pengar när du är föräldraledig, utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan.

Mer information
Läs mer om avtalsförsäkringar hos AFA Försäkring.
AFA Försäkring (öppnas i nytt fönster)

Bilagor
 Avtalsforsakringar vid arbete efter 65 år (pdf, 89 KB)